ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

                                                                                     

Προσθετική είναι η ειδικότητα της οδοντιατρικής που ασχολείται με την επισκευή ή ανακατασκευή υπαρχόντων δοντιών ή την προσθήκη αυτών που έχουν χαθεί.
Χρησομοποιεί διάφορα μέσα και τεχνικές προκειμένου να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις τόσο σε λειτουργικά (μάσηση, φώνηση) όσο και σε αισθητικά προβλήματα των ασθενών.

Στεφάνη

Στεφάνη ή "θήκη" όπως αλλιώς λέγεται, είναι ουσιαστικά ένα "καπάκι" που τοποθετούμε σε ένα δόντι και εξωτερικά μοιάζει με το δικό μας φυσικό δόντι. Αυτό έχει ως σκοπό την προστασία του δοντιού από πιθανό σπάσιμο ή τερηδονισμό, την αποκατάσταση του σωστού σχήματος και μεγέθους και την καλύτερη εμφάνιση ενός δοντιού. Οι στεφάνες συνήθως τοποθετούνται όταν ένα δόντι ή ένα μεγάλο σφράγισμα έχει σπάσει, στα απονευρωμένα δόντια (τα οποία έχουν περισσότερες πιθανότητες να σπάσουν από τα μη-απονευρωμένα) καθώς και σε περιπτώσεις που θέλουμε να διορθώσουμε σοβαρά αισθητικά προβλήματα.


Γέφυρα

Η γέφυρα είναι μία κατασκευή που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια, "γεφυρώνοντας" έτσι το διάστημα μεταξύ δύο δοντιών. Προκειμένου να τοποθετηθεί μια γέφυρα ή μια στεφάνη, παρασκευάζουμε (τροχίζουμε) τα υπάρχοντα δόντια, ώστε να αφαιρέσουμε μια ποσότητα οδοντικής ουσίας η οποία θα αντικατασταθεί από τη στεφάνη. Ακολουθεί η λήψη αποτυπωμάτων (μέτρων) του οδοντικού σας φραγμού και η εργαστηριακή διαδικασία (στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο).Στο τέλος, οι στεφάνες και οι γέφυρες συγκολλώνται στα δόντια με τη βοήθεια ορισμένων ουσιών που ονομάζονται κονίες.

Διάρκεια ζωής αυτών

Μία ακίνητη προσθετική εργασία μπορεί να διαρκέσει για πολλά χρόνια (τουλάχιστον 10-15), υπό τις εξής προϋποθέσεις : 
1. Να έχει κατασκευαστεί σωστά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
2. Ο ασθενής να φροντίζει για την υγιεινή του στόματος του.
3. Να γίνεται τακτικός έλεγχος (ανά εξάμηνο) απο τον οδοντίατρο.
  Σημειώνουμε ότι ακόμη και η καλύτερη ακίνητη προσθετική εργασία αν δε συνοδεύεται από την τήρηση ορισμένων βασικών μέτρων είναι καταδικασμένη κάποια στιγμή στο μέλλον να αποτύχει. Τα δόντια τα οποία στηρίζουν μία γέφυρα είναι φυσικά, επομένως είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση προκειμένου να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στο λειτουργικό και αισθητικό τους ρόλο. Επίσης θα πρέπει να γίνεται ανά εξάμηνο έλεγχος όλων των προσθετικών εργασιών που φέρει στο στόμα του ο ασθενής ώστε τυχόν προβλήματα να εντοπίζονται και να διορθώνονται το νωρίτερο δυνατό.
Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συντελούν στην εμφάνιση της ανάγκης για αντικατάσταση μιας ακίνητης προσθετικής εργασίας, όπως για παράδειγμα κάποια κατασκευαστική ατέλεια από την πλευρά του οδοντοτεχνίτη ή ακόμη και λάθη τεχνικής από την πλευρά του οδοντιάτρου.

Κινητές οδοντοστοιχίες

Οι κινητές οδοντοστοιχίες είναι προσθετικές εργασίες σχεδιασμένες έτσι ώστε να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή.

Σε ποιες περιπτώσεις τοποθετούνται ;

· Όταν έχουν εξαχθεί όλα τα φυσικά δόντια (ολικές οδοντοστοιχίες)

· Όταν έχει χαθεί μεγάλος αριθμός φυσικών δοντιών και τα εναπομείναντα δόντια δεν επαρκούν ή δεν είναι ικανά να στηρίξουν μία ακίνητη γέφυρα πορσελάνης (μερικές οδοντοστοιχίες)

· Σε περίπτωση τοποθέτησης εμφυτευμάτων, οι κινητές οδοντοστοιχίες παίζουν το ρόλο προσωρινών αποκαταστάσεων για το διάστημα της αναμονής μέχρι την ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων.

Μειονεκτήματα

· Οι οδοντοστοιχίες, ιδίως οι ολικές, είναι σχετικά ογκώδεις σε σύγκριση με τις ακίνητες γέφυρες.
· Πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται να τις αποδεχτούν.
· Η μασητική ικανότητα του ατόμου μειώνεται σημαντικά.
· Σε περιπτώσεις μερικών οδοντοστοιχιών με μεταλλικά άγκιστρα, μπορεί να υπάρχει αισθητικό πρόβλημα ( ιδίως αν το άγκιστρο πρέπει να τοποθετηθεί σε μπροστινό δόντι και δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης συνδέσμου ακριβείας ).
· Μπορεί να εμφανίζουν προβλήματα στη συγκράτηση και την σταθερότητά τους ιδίως σε περιπτώσεις έντονης απορρόφησης των ούλων.


Πλεονεκτήματα 


· Χαμηλό κόστος, σε σύγκριση με τις ακίνητες.
· Γρήγορη και εύκολη ή διαδικασία για την κατασκευή τους.

· Μπορούν πάντα να δώσουν λύση, ακόμα και σε καταστάσεις που οι άλλες μέθοδοι (γέφυρες-εμφυτεύματα) αδυνατούν.
· Καλή αισθητική απόδοση, στις περισσότερες περιπτώσεις.
· Αποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό την μάσηση, φώνηση και την αισθητική του ανθρώπου πού έχασε τα δόντια του και υποστηρίζουν τους μαλακούς ιστούς του προσώπου (μάγουλα, χείλη) που αλλοιώνονται μετά την απώλεια των δοντιών.

Μερικές οδοντοστοιχίες

Είναι κινητές προσθετικές κατασκευές που αναπληρώνουν συνήθως την απώλεια αρκετών δοντιών και των διπλανών μαλακών ιστών. Αποτελούνται από 2 τμήματα , ένα μεταλλικό εσωτερικά και ένα ακρυλικό με τα δόντια. Η κατασκευή αυτή έχει ενσωματωμένα ειδικά άγκιστρα. Αυτά “κουμπώνουν” πάνω σε κατάλληλα τροχισμένα φυσικά δόντια προσδίδοντας έτσι μια ικανοποιητική στήριξη.

Μερική οδοντοστοιχία με άγγιστρα κάτω

 

Μερική οδοντοστοιχία με άγγιστρα κάτω

      

       

 

 

Μερική οδοντοστοιχία άνω με συνδέσμους(attachment) χωρίς άγγιστρα   

 Μερική οδοντοστοιχία άνω με συνδέσμουςattachment χωρίς άγγιστρα

 

 

 

 

 

 

Το σχήμα της Μερικής Οδοντοστοιχίας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον αριθμό και τη θέση τον δοντιών που έχουν χαθεί. Η κατασκευή αυτή αναπληρώνει σε ικανοποιητικό βαθμό τη μασητική και φωνητική λειτουργία αλλά και την εμφάνιση του ασθενή.
Είναι σημαντικό οι κινητές προσθετικές εργασίες, τόσο οι μερικές όσο και οι ολικές, να αφαιρούνται καθημερινά από τον ασθενή και να καθαρίζονται επιμελώς.