ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

                                                                                                        

Η ακρορριζεκτομή είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αποκαλύπτεται και αφαιρείται το άκρο της ρίζας ενός δοντιού.
Η επέμβαση αυτή, έχει ώς στόχο  την αντιμετώπιση της φλεγμονής που προσβάλλει το ακρορρίζιο ενός δοντιού. Πολλές φλεγμονές μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, με μια ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), αλλά σε περίπτωση που για κάποιους λόγους αποτύχει η ενδοδοντική θεραπεία, προχωρούμε σε ακρορριζεκτομή.

Η ακρορριζεκτομή διενεργείται πάντα υπό αναισθησία.Ταυτόχρονα με το ακρορρίζιο αφαιρούνται και οι γύρω φλεγμονώδης ιστοί.


Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου κατόπιν της επέμβασης της ακρορριζεκτομής συνεχίσουν τα προβλήματα τότε η μόνη λύση είναι η εξαγωγή του δοντιού.